ใครลืมปิดไมค์? พูดถึง “น้องไข่เน่า” กลางสภาฯ

ข่าวเด่น

17 พฤศจิกายน 2564 ในระหว่างการถ่ายทอดสด การประชุมรัฐสภา เจ้าหน้าที่กำลังขานชื่อสมาชิกรายบุคคล เพื่อลงคะแนนรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พบว่ามีสมาชิกรัฐสภาบางท่าน ไม่ได้ปิดไมโครโฟนตรงที่นั่งของตนเอง ทำให้มีเสียงของสมาชิกรัฐสภา ชาย 2 ท่าน กำลังพูดคุย และมีเสียงหลุดถึงชื่อ น้องไข่เนา ก่อนจะหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน

ขณะที่ มติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยคะแนน 473 เสียงต่อ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง โดยเสียงที่รับหลักการ แบ่งเป็น ส.ว. 3 เสียง ได้แก่ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายมณเฑียร บุญตัน และ นายพิศาล มาณวพัฒน์ ขณะที่ ส.ส.รับหลักการเพียง 203 เสียง ส่วน ส.ว.ที่ไม่รับหลักการ ทั้งหมด 224 เสียง และ ส.ส.ไม่รับหลักการ 249 เสียง ในจำนวนนี้ มี ส.ส.งดออกเสียง 3 คน และ ส.ว.งดออกเสียง 3 คน ถือว่า ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เนื่องจากเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภา

ที่มาช่อง7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *